Kapcsolat

Podhorszky Tibor
Masszőrök Egyesülete elnöke

Levelezési cím: Budapest 1202
Szakolca u. 32.

E-mail: info@masszorokegyesulete.hu

Képfelvétel készítés

Hozzájárulási nyilatkozat a rendezvényen történő képfelvétel / videó / hangfelvétel készítéséhez

Masszőrök Egyesülete
1202 Budapest Szakolca utca 32 | (30)8594125 | info@masszorokegyesulete.hu

Az adott rendezvény vagy rendezvénysorozat neve

Érintett neve:            Országos Masszőr Szakmai Konferencia 2019. november 3. Budapest Lurdy Konferencia Központ.         

Adatkezelés célja és jogos mivolta:

Kép és hangfelvételeket a rendezvény népszerűsítése céljából reklámcélokra használjuk fel. A reklámtevékenység során a képek megjelenhetnek online és írott médiában, weboldalon és hírlevelekben. A rendezvényen történő részvétel nem kötött ezen tevékenységhez, így, ha nem járul hozzá részt vehet rendezvényünkön a fent említett adatkezelés nélkül is. Ezt csupán jeleznie kell az adatkezelő jelenlévő képviselőjének.

Adatkezelésünk jogos mivoltát az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk, (1) bekezdés a). pontja teszi lehetővé, tehát az érintett önkéntes hozzájárulása.

Érintettek jogai:

Az érintett a GDPR 13., 14., 15., 16., 17., 18., 20., 21. és 22. cikkeiben rögzítettek szerint jogosult tájékoztatást, személyes adataihoz hozzáférést, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését (elfeledtetés), korlátozását kérni, továbbá tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. Ezt megteheti itt feltüntetett elérhetőségeink bármelyikén.

Bővebb információkért a Rendelet magyar szövegét itt találja:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Adatbiztonság és tárolási idő

Gondoskodunk az adatok biztonságos tárolásáról, eleget téve az információbiztonság alapvető technikai és gyakorlati elvárásainak. Kialakítjuk a védett adatkezeléshez szükséges eljárásokat és kontrollokat, amivel biztosíthatjuk, hogy a kezelt adatok védve maradjanak a bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás kritériumainak, és felhasználásuk csak az itt meghatározott cél érdeklében történjen.
Az adatokat kezelni csak a hozzájárulás visszavonásáig vagy az adatkezelési cég megszűnéséig kezeljük.  Hozzájárulását rögzíthető formában visszavonhatja az itt feltűntetett elérhetőségeink bármelyikén.

Az adatkezelő és a felelős eljáró hatóság

Érintettek jogainak megóvása: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.                            cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400                                       E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

Hozzájárulás

Az adatkezelésről a szükséges tájékoztatást megkaptam és felelősségem teljes tudatában önként hozzájárulok a felvétel elkészítéséhez.

Kelt: 2019. augusztus 29 - napján

Podhorszky Tibor - elnök