Kapcsolat

Podhorszky Tibor
Masszőrök Egyesülete elnöke

Fekete Ibolya vezetőségi tag
Angi Nimród vezetőségi tag

Levelezési cím: Budapest 1202
Szakolca u. 32.

Tel: +36 30 859 4125
E-mail: info@masszorokegyesulete.hu

Hasznos tudnivalók

Hasznos tudnivalók

Az oldal tartalmával szeretnénk segítséget nyújtani a masszőr vállalkozással kapcsolatos hivatalos tudnivalókról.

Az információk tájékoztató jellegüek, és nem teljes körüek. Felelősséget nem vállalunk érte!

Kérünk, olvasd el az oldat teljes tartalmát.


ÚJ INFORMÁCIÓ 

2021.01.01-től minden belföldi ügyletre és belföldön nyilvántartásba vett adóalany (adóalany=akinek adószáma van, így az egyénivállalkozás, kft…)  részére kibocsátott számláról kötelesek leszünk adatot szolgáltatni masszőrként is az Adóhatóság részére.

2021. január 1-től az összes termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kibocsátott számlát, ideértve a magánszemélyek számára kiállított számlákat is érinti a kötelező adatszolgáltatás. 

Vállalkozó igényelhet szolgáltatást magánszemélyként, ebben az esetben nem szükséges az adószámot ráírni.

2021-tól magánszemélyek részére kiadott számlán, az adóazonosítójelnek nem szabad szerepelnie!

FONTOS: az adatszolgáltatásra 4 nap áll rendelkezésedre a számla kibocsátási dátumától! Tehát ezt nem havonta kell jelenteni, hanem aktuálisan, hónap közben is, folyamatosan a kiállított számlák alapján.

Segítség a  regisztrációhoz, ahol eleget tudsz tenni az új adatszolgáltatási kötelezettségednek,  képernyőfotókkal a szamlazz.hu oldalról:
https://www.szamlazz.hu/nav-online-szamlazas-regisztracios-segedlet/

Bővebb információk a témáról:
https://www.billingo.hu/nav-online-adatszolgaltatas-2020


Online számlázó programok használata javasolt (de nem kötelező!), mivel az online kiadott számlák adatainak automaikus továbbküldhető  a NAV felé beállítást követően.

Használható a NAV saját számlázó programja/app-ja, érdemes vele megismerkedned, egyeztess ezzel kapcsolatban is a könyvelőddel:
https://onlineszamla.nav.gov.hu/home

 

 


 

Általános információk a 960401-es TEOR számmal végzett vállalkozói tevékenységhez.

A tevékenység végzéséhez nincs szükség működési engedélyre, így nem szükséges engedélyt kérned  a helyi Önkormányzatnál, ÁNTSZ-nél.

A helyiségre, ahol végzed nincs előírás. Azaz nem szükséges csempézett burkolat, tusoló, mellékhelyiség. Szakmailag indokolt a kézmosási lehetőség, és WC. Azonban ezek nem előírások, így nem kérhetik tőled.

Amennyiben nem saját tulajdonú helyiségben végzed masszázs tevékenységed, az ingatlan tulajdonosától írásbeli beleegyezésre van szükséged. Akár telephely, akár székhelyről van szó. Az ingatlan szomszédaitól azonban nincs szükséged engedélyre, számukra nem szükséges bejelentened sem.

Bérleti szerződés szerint szükséged lehet érintésvédelmi vizsgálatra, tűzoltó készülékre, elsősegély dobozra, dohányzást tiltó táblára, vállalkozásodról a bejáratra/levelesládára feliratra, táblára (pl. Nagy József magánvállalkozó).

Munkaalkalmassági vizsgálatra, amennyiben egyedül dolgozol a vállalkozásban nincs szükség. Azonban, ha több személy, akkor már mindenkinek szükséges, a vállalkozás tulajdonosának és az összes alkalmazottnak is. Munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás is csak abban az esetben szükséges, ha a vállalkozásban nem egyedül szerepelsz.

A 960401-es tevékenység pénztérgépre kötelezett. Így a szolgáltatásról pénztérgépen kiállított nyugtát, vagy számlatömbbe kézzel kiállított számlát, vagy online számlázó programban kiállított számlát kell adnod (tehát a pénztárgép nem kötelező, csak előírás, de kiválthatod a számla adással! Számla nem azonos a nyugtával!).
A számlaadásnél nincs különbség fő vagy mellékállású vállalkozó és cég között, ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá!
Amennyiben már létrehozott cégen belül történik a 9604-es teor számmal végzett szolgáltatás, a cég, korábbi, összes tevékenysége is pénztérgép, vagy számlaköteles lesz, és a készpénzes számlákat (az összeset) szükséges a NAV felé lejelenteni minden hónapban.
A kiállított számlákról a tárgyhót követő 15-ig a NAV felé adatszolgáltatási kötelezettséged keletkezik, arról online felületen kell a számlán szereplő adatokat megadnod. A NAV online számlázójában kiállított számlákról is, az nem mentesít ez alól.
Kézzel írt NYUGTA a 9604 TEOR számmal nem használható (kivéve ha a pénztérgép elromlott, akkor a jhavítás idejére engedélyezett a használata).


Helyi iparűzési adóra a helyi önkormányzatnál be kell jelentkezned telephely, székhelyed (mindkettő megléte esetén mindkettő településen) települése alapján.


Iparűzési kamarai tagság kötelező, éves díja 5000 Ft. Egyéb kamarai tagság nem kötelező. 2022. január 1-től új számlaszámra szükséges utalnod a korábbiakhoz képest.


Gyógymasszőri tevékenységekre vonatkozó engedélyezés, szabályozás ettől teljesen eltérő, kérünk tájékozódj róla a helyi Önkormányzatnál, ÁNTSZ hivatalnál.


 Jogdíj fizetés zenehallgatásról

"Nyilvános helyen (pl. masszázsszalon) történő zenefelhasználásért minden esetben jogdíjat kell fizetni, függetlenül annak forrásától. Ebből a szempontból közömbös, hogy eredeti, boltban vásárolt cd-t, legális letöltésből származó zenét, tv vagy rádió adást, esetleg számítógépen tárolt másolatot használ-e fel.

 A legális forrásból származó (boltban vásárolt, fizetős oldalakról letöltött) zenének a megvásárlásával csak arra szerez engedélyt, hogy kizárólag otthon, családi körben használhassa azt.. Annak vételárában nincs benne egy esetleges továbbközvetítés (akár tv-ben, rádióban történő sugárzás, vagy nyilvános helyen történő lejátszás) jogdíja.

Ha a felhasználás nyilvános helyen történik, ott minden esetben a felhasználásnak megfelelő mértékű jogdíjat kell fizetni. Ennek mértékét azonban csak a felhasználás körülményeinek ismeretében lehet megállapítani. Például egy 20 nm-es  masszázsszalonban ez havi 4672 Ft (I fejezet 1.2. és 18., II. fejezet 14. pont), egy színvonalas étteremben havi 50-60 ezer forint, egy 5 csillagos szállodában akár havi 150-200 forint is lehet.

 Üdvözlettel:

 Király Tamás
osztályvezető
Műsorengedélyezési Főosztály - Műsorengedélyezési Főosztály”


 Cégtábla elhelyezés

"A Korábbi, már nem hatályos ev. tv-ben (1990. évi V. törvény az egyéni vállalkozásról) még ez állt:

12. § (1) Az egyéni vállalkozó székhelyét, nyílt árusítású üzletét, termelő-, szolgáltató egységét az ott folytatott alapvető tevékenységre utaló cégtáblával köteles megjelölni. A cégtáblán fel kell tüntetni az egyéni vállalkozó nevét, az üzlettől, termelő-, szolgáltató egységtől eltérő helyen levő székhelyét.

(2) A cégtáblán szereplő üzleti elnevezésre a bírósági cégnyilvántartásról szóló jogszabálynak a cégek elnevezéséről rendelkező előírásait kell megfelelően alkalmazni.

Az új ev. tv. (2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről) már ezt nem tartalmazza és a cégtörvényre csak a székhely definíciója vonatkozásban hivatkozik:

6. § (3) A székhely, telephely, fióktelep fogalmára a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Ctv. tartalmaz ugyan rendelkezést a cégtábláról: 7. § (1) … A cégnek a székhelyét cégtáblával kell megjelölnie. …

A cégtörvény hatálya azonban az egyéni vállalkozóra nem terjed ki, az egyéni vállalkozóra vonatkozó törvény pedig a cégtörvény cégtáblára vonatkozó rendelkezését nem terjeszti ki az egyéni vállalkozóra.

Fentiekből az következik, hogy (joghézag miatt) a cégbejegyzésre kötelezett cégformáknak meg kell jelölniük székhelyüket cégtáblával, de erre az egyéni vállalkozó nem kötelezett.

Üdvözlettel: Gábriel Péter BKIK"

 


Borravaló, pénztároló eszköz

 

"A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete tartalmazza, hogy mely adóalanyok kötelesek a nyugta-kibocsátási kötelezettségüknek pénztárgéppel eleget tenni.

A beadványában felsorolt tevékenységek közül pénztárgép használati kötelezettsége kizárólag a TEÁOR ’08 96.04 szerinti fizikai közérzetet javító szolgáltatás végzése okán keletkezik.

1. Abban az esetben, ha a 3990 forintos ellenérték helyett a szolgáltatás igénybevevője 4000 forintot fizet, úgy a 10 forintos különbözet borravalónak tekintendő.

A borravaló kapcsán azt kell megvizsgálni, hogy az az Áfa tv. szempontjából az adóalany által teljesített szolgáltatásnyújtás ellenértékének minősül-e. Az ellenérték fogalmát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 259. § 6. pontja a következőképpen definiálja: ellenérték bármilyen vagyoni előny, ideértve a meglévő követelés mérséklésére elismert vagyoni értéket is, de ide nem értve a kártérítést.

Álláspontunk szerint a polgári jogi jogviszonyból fakadó fizetési kötelezettség teljesítésén túlmenően adott borravaló a szolgáltató által teljesített ügylettel összefüggésben, illetve ahhoz kapcsolódóan kerül megfizetésre, függetlenül attól, hogy a szolgáltató a borravaló átvételéről, illetve elfogadásáról milyen módon rendelkezett. Ha a borravaló elfogadásra kerül, akkor úgy kell tekinteni, hogy a szolgáltatás igénybevevője és a szolgáltatást nyújtó a köztük megvalósuló ügylet ellenértékét egybehangzó akaratnyilvánítással - azaz szerződésszerűen - módosította, illetve megnövelte.

Ezekből következően a borravaló összege a megvalósuló ügylet ellenértékének minősül, vagyis arról felmerül a bizonylatadási kötelezettség, ezáltal a pénztárgépbe a 4000 forintot szükséges rögzíteni.

2. A Rendelet 49/A. § (1)-(2) bekezdései szerint a pénztárgéphez hozzárendelten pénztároló eszközt kell tartani. A pénztároló eszközben levő pénzkészletnek összeg és összetétel szerint meg kell egyeznie a pénztárgépen bizonylatolt értékesítések és egyéb pénzmozgások egyenlegével, kivéve, ha az eltérést az üzemeltető működési sajátosságai okozzák és az eltérés mértéke e működési sajátosságokhoz igazodik.

Pénznek kell tekinteni a készpénzt, a forgatható utalványt és a papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszközt [Rendelet 49/A. § (4) bekezdés].

A fenti rendelkezésekből következik, hogy a pénztárgéphez egyértelműen hozzárendelt pénztároló eszközt kell tartani. Az ebben levő pénzkészletnek összeg és összetétel szerint pontosan meg kell egyeznie a pénztárgépen bizonylatolt értékesítések és egyéb pénzmozgások egyenlegével. E tekintetben nincs jelentősége annak, hogy foglalkoztat-e alkalmazottat, vagy sem.

Abban az estben, ha a vendége nem viszi magával a visszaigazolást/voucher-t, hanem csak leírja róla a szükséges kódot, úgy abban az esetben a pénztárgépbe beütött tételek és a pénztároló eszközben mutatkozó különbözetet hitelt érdemlően igazolni kell, mely történhet például egy jegyzőkönyv felvételével.

A válaszlevél tartalma szakmai véleménynek minősül, kötelező jogi erővel nem bír.

Tisztelettel,

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Központi Irányítás
Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály"

 


 Szükséges-e Vásárlók könyve?

 

"A vásárlók könyvéről a kereskedelemről szóló 2055. évi CLXIV. törvény 5. §-a és e törvény felhatalmazása alapján a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 25. §-a rendelkezik.

Vásárlók könyvével e jogszabályok értelmében a kereskedőnek kell rendelkeznie.

A törvény 2. §-a meghatározza a kereskedő és a kereskedelmi tevékenység fogalmát.

Kereskedő: aki kereskedelmi tevékenységet folytat.

Kereskedelmi tevékenység: kis-, illetve nagykereskedelmi tevékenység, valamint kereskedelmi ügynöki tevékenység.

kiskereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek forgalmazása, vagyoni értékű jog értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása a végső felhasználó részére, ideértve a vendéglátást is

Ide tartozik még: idegenvezetői tevékenység, kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenység, lovas szolgáltató tevékenység, szálláshely-szolgáltatás, utazásszervezői tevékenység, utazásközvetítői tevékenység, fogyasztási cikkeket javító, tisztító és kölcsönző tevékenység. (TEÁOR’08 szerint: 45-47.9, 55-56.3, 77, 79, 92,95)

Fentiek alapján az Ön tevékenységei egyike sem tartozik a törvény szerinti kereskedelmi tevékenység fogalmába.

A vásárlók könyvét egyébként kereskedelmi hatósági jogkörében eljárva az önkormányzat jegyzője (Budapesten a vállalkozói tevékenység végzésének  helye szerinti kerületi önkormányzat jegyzője, illetve, ha ez a hely a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott területen van, akkor a fővárosi főjegyző) hitelesíti, végső soron ez a hivatal dönti el, hogy az adott tevékenységhez az adott helyen kell-e vásárlók könyvét tartani.

 

Üdvözlettel: Gábriel Péter, BKIK"

 


Tisztítószer használata masszázs szalonban, otthoni masszázshelyiségben

Ha egyéni vállalkozóként dolgozol masszőrként, de nem  gyógymasszőrként van engedélyezve a vállalkozásod (!) ezek vonatkoznak rád is, minden esetben (székhely, telephely):
kezdem a jó hírrel, amennyiben nem használsz olyan tisztító, takarítószert, fertőtlenítőt ami beletartozik a veszélyes anyagok közé (1272/2008/EK rendelet tartalmazza őket), akkor nem szükséges regisztrálnod az ANTSZ-nél, és nem kell kémiai kockázat elemzést készíttetned sem. Amennyiben használsz ilyen tisztítószereket, akkor azokra is szükséged van.

A fotókon olyan tisztítószereket látsz, melyek nyilvántartás nélkül használhatók, és 99 %-ban antibactericid és antivirucidok, azaz tökéletesen megfelelnek.
Minden olyan szert lehet így használni, amin nincs piros keretben, fekete piktogram!!!!


Ha viszont olyant szert szeretnél használni melyen veszélyes vegyianyag piktogramm szerepel, a következőket kell tudnod:
Regisztrálni kell a kémiai biztonsági szakrendszerbe. Biztonsági adatlap kitöltése szükséges. Kémiai kockázatelemzést kell készíttetned. 
ANTSZ költsége 7500 Ft, egyszeri díj (2019-es díj volt ennyi). 
Kockázatkezelési terv 10-30 ezer forint körül rendelhető. 
Ha változás áll be,akkor javítani kell kozkázatkezelést, bejelenteni (telephely, használt anyagokban változás).

NINCS semmilyen előírás a frissítő masszőr szalon, szoba takarítására, fertőtlenítésére! 
Így követelmény sincs. 
A gyógymasszőri tevékenység működési engedély köteles, annak szabályozása,előírásai ettől eltérnek!

 


Egészségügyi szolgáltatás, egészségügyi tevékenység végzéséről tájékoztató a Budapesti fővárosi Kormányhivataltól

Érdeklődésre válaszlevél megtekinthető itt>>>

b_3163_2_tajekoztatas.pdf



Megbízási szerződés minta

megbizasi_szerzodes.doc